Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng Anh du lịch: Làm thế nào để qua hải quan tại sân bay

Travel English: How to go through customs at the airport

1.613 lượt xem
THEO DÕI376

Tiếng Anh du lịch: Làm thế nào để qua hải quan tại sân bay

Luyện Nghe Từ