Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hội thoại tiếng Anh - Check in tại sân bay - Tiếng Anh Mỹ

English Conversation – Checking in at an airport – American English

1.233 lượt xem
THEO DÕI374

Hội thoại tiếng Anh - Check in tại sân bay

Luyện Nghe Từ