Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)



<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Học tiếng Anh hội thoại Yêu cầu người bản ngữ nói lại

Learn English Conversation Asking Native Speakers to Repeat Themselves

6.039 lượt xem
THEO DÕI 768

Lynn dạy cách học giao tiếp bằng tiếng Anh bằng cách đưa ra một số mẹo nhanh cho sinh viên Anh ngữ.


Trong video này, cô dạy cách yêu cầu người bản xứ nhắc lại tiếng Anh hoặc chậm lại khi nói.


Lynn cung cấp rất nhiều lời khuyên hữu ích và các cụm từ tiếng Anh, vì vậy hãy xem bài học video của cô ấy.

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu