Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Bài học 1 - Nói tiếng Anh rõ ràng! Kỹ thuật bắt chước

Lesson 1 - Speak English Clearly! The Imitation Technique

1.164 lượt xem
THEO DÕI 117

Nói tiếng Anh rõ ràng và tự tin và cải thiện cách phát âm của bạn! Luyện tập tiếng Anh với kỹ thuật bắt chước sẽ giúp bạn giảm nhanh các vấn đề về âm và giọng. Nó cũng sẽ làm cho việc lắng nghe người bản xứ dễ dàng hơn!


 


Trong video này, tôi cho bạn biết chính xác cách thực hiện!

Luyện Nghe Từ