Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chú Gấu Đi Qua Ngọn Núi

The Bear Went over the Mountain

251 lượt xem
THEO DÕI53

Đố các em:


Có một chú gấu đi qua một ngọn núi cao. Hỏi, chú gấu thấy gì?

Luyện Nghe Từ