Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Câu chuyện kỳ nghỉ cho bes từ Steve và Maggie

Holiday Story for Kids from Steve and Maggie Speaking Stories Wow English TV

1.494 lượt xem
THEO DÕI316

Câu chuyện kỳ nghỉ cho trẻ em từ Steve và Maggie Câu chuyện phát biểu Wow English TV

Luyện Nghe Từ