Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Thí nghiệm khoa học cho trẻ em: cầu vồng đi bộ

Rainbow Walking Water Easy Science Projects Experiments for Kids The Science Kid

2.057 lượt xem
THEO DÕI143

Thí nghiệm khoa học cho trẻ em: cầu vồng đi bộ \


Rainbow Walking Water Easy Science Projects Experiments for Kids The Science Kid


Cùng các bé làm các thí nghiệm đơn giản, kích thích sự phát triển của trẻ nhỏ. 

Luyện Nghe Từ