Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tiếng anh trẻ em: chủ đề "House"

Kids vocabulary - House - Parts of the House

1.120 lượt xem
THEO DÕI2988

Tiếng anh trẻ em: chủ đề "House" 


Kids vocabulary - House - Parts of the House

Luyện Nghe Từ