Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chào buổi sáng + More Kids Đối Thoại Học tiếng Anh cho trẻ em

Học tiếng Anh cho trẻ em

2.988 lượt xem
THEO DÕI477

Học tiếng Anh cho trẻ em


Chào buổi sáng + More Kids Đối Thoại Học tiếng Anh cho trẻ em Bộ sưu tập của Easy thoại

Luyện Nghe Từ