Video có sub song ngữ

LỌC THEO:

Hamilton South - Phía Nam Tới Hamilton

VACATIONS
12 lượt xem
1 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Hamilton South - Phía Nam Tới Hamilton-VACATIONS

Eyes - Đôi Mắt

FUR
15 lượt xem
1 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Eyes - Đôi Mắt-FUR

Fire Flower - Bông Hoa Lửa

Summer Salt
12 lượt xem
1 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Fire Flower - Bông Hoa Lửa-Summer Salt

Feeling Lonely - Cảm Thấy Cô Đơn

Boy Pablo
11 lượt xem
1 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Feeling Lonely - Cảm Thấy Cô Đơn-Boy Pablo

Heart and My Car - Con Tim Và Con Xe

Summer Salt
9 lượt xem
1 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Heart and My Car - Con Tim Và Con Xe-Summer Salt

Fired Up - Bùng Cháy

Grace Carter
7 lượt xem
1 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Fired Up - Bùng Cháy-Grace Carter

Feelings - Cảm Xúc

Lennon Stella
11 lượt xem
1 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Feelings - Cảm Xúc-Lennon Stella

Doin’ Time - Lúc Làm

Lana Del Rey
10 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Doin’ Time - Lúc Làm-Lana Del Rey

Dance, Baby - Nhảy nào, cưng ơi

Boy Pablo
9 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Dance, Baby - Nhảy nào, cưng ơi-Boy Pablo

Beach House - Ngôi Nhà Bên Bờ Biển

Boy Pablo
8 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Beach House - Ngôi Nhà Bên Bờ Biển-Boy Pablo

Bad - Thật Tệ

Lennon Stella
6 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Bad - Thật Tệ-Lennon Stella

What We Had - Những Thứ Mà Ta Từng Có

Sody
8 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
What We Had - Những Thứ Mà Ta Từng Có-Sody

Waiting Room - Phòng Chờ

Grace Carter
11 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Waiting Room - Phòng Chờ-Grace Carter

Slow Hands - Đôi Tay Chậm Rãi

Niall Horan
16 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Slow Hands - Đôi Tay Chậm Rãi-Niall Horan

Nice to Meet Ya - Rất Vui Được Gặp Em

Niall Horan
14 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Nice to Meet Ya - Rất Vui Được Gặp Em-Niall Horan

Heal Me - Vá Lành Cho Em

Grace Carter
16 lượt xem
2 ngày trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Heal Me - Vá Lành Cho Em-Grace Carter