Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Blippi tại Bảo tàng Trẻ em - Tiếng Anh trẻ em

Blippi at a Children's Museum Educational Learning Videos for Kids

6.222 lượt xem
THEO DÕI 735

Blippi cho bạn thấy một bảo tàng dành cho trẻ em, nơi bạn sẽ học màu sắc và nhiều hơn nữa! Nơi chơi này là một sân chơi học tập cho trẻ em với Blippi. Con bạn sẽ học tại bàn tay này trên bảo tàng dành cho trẻ em, nơi Blippi giới thiệu các cuộc triển lãm giáo dục. Đây là một video giáo dục tuyệt vời của Blippi dành cho trẻ mới biết đi và trẻ em. Xem thêm các video Blippi và các bài hát của Blippi tại

Danh mục: Tiếng anh trẻ em

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu