Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

1 ngày làm việc của kỹ sư phần mềm

Day in the Life: Software Engineer

2.372 lượt xem
THEO DÕI295

1 ngày làm việc của kỹ sư phần mềm

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ