Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Gordon Ramsay Bịt Mắt Xẻ Thịt Gia Cầm

Gordon Ramsay Breaks Down a Bird with His Eyes Closed

393 lượt xem
THEO DÕI73

Gordon Ramsay Bịt Mắt Xẻ Thịt Gia Cầm-Gordon Ramsay Breaks Down a Bird with His Eyes Closed

Luyện Nghe Từ