Hướng dẫn cách học

Đang luyện nghe[Huỷ]

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option

Thon gọn đôi chân chỉ 3 phút trước khi ngủ

3-Minute Workout Before Sleep to Slim Down Your Legs

119 lượt xem
THEO DÕI 1181

Thon gọn đôi chân chỉ 3 phút trước khi ngủ 


3-Minute Workout Before Sleep to Slim Down Your Legs


Try a quick set of simple exercises that will take you no more than 3 minutes. You can do this workout from the comfort of your own bed or couch!

(luyện nghe từ)