Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương: Những điều mà sách vở không nói với bạn

The Atlantic slave trade: What too few textbooks told you - Anthony Hazard

2.177 lượt xem
THEO DÕI0

The Atlantic slave trade: What too few textbooks told you - Anthony Hazard


Buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương: Những điều mà sách vở không  nói với bạn


 

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ