Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hướng dẫn Piano Let it Go (Frozen)

Let it Go (Frozen) - Easy Piano Tutorial - Hoffman Academy

679 lượt xem
THEO DÕI186

Hướng dẫn Piano Let it Go (Frozen)

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ