Google
 • Lư thuyết về ngữ âm và trọng âm  Bài giảng lư thuyết về ngữ âm và trọng âm của khi chúng ta Phát âm tiếng Anh
  Chi tiết, cách phân biệt...

  .
  Quay về trang chủ: Học tiếng Anh
  Quay về chuyên mục: Ngữ pháp tiếng Anh
  B́nh luận 1 B́nh luận
  1. hbi4ever's Avatar
   hbi4ever -
   thanks so much!