Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ttước Khi Trách Phạt Một Đứa Trẻ, Hãy Xem Cái Này

Before You Punish A Child, See This

247 lượt xem
THEO DÕI67

Ttước Khi Trách Phạt Một Đứa Trẻ, Hãy Xem Cái Này-Before You Punish A Child, See This

Luyện Nghe Từ