Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tìm hiểu tiếng lóng: go-to, hit it, rock up

Learn this English slang for 2018: go-to, hit it, rock up

658lượt xem
THEO DÕI61

Tìm hiểu tiếng lóng: go-to, hit it, rock up


Learn this English slang for 2018: go-to, hit it, rock up

Luyện Nghe Từ