Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub

Tìm hiểu tiếng lóng: go-to, hit it, rock up

Learn this English slang for 2018: go-to, hit it, rock up

616 lượt xem
THEO DÕI 47

Tìm hiểu tiếng lóng: go-to, hit it, rock up


Learn this English slang for 2018: go-to, hit it, rock up

Luyện Nghe Từ