Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Mạo từ tiếng Anh - Bí kíp tuyệt mật siêu dễ hiểu

Mạo từ tiếng Anh - Bí kíp tuyệt mật siêu dễ hiểu

486 lượt xem
THEO DÕI293

Vị trí của mạo từ: a, an, the

Luyện Nghe Từ