Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

"Bắn" Tiếng Anh Xoắn Lưỡi Cùng Thủ Tướng Anh Winston Churchill

English Tongue Twisters with Winston Churchill

6.993 lượt xem
THEO DÕI 150

"Bắn" Tiếng Anh Xoắn Lưỡi Cùng Thủ Tướng Anh Winston Churchill


English Tongue Twisters with Winston Churchill


Winston Churchill là một chính trị gia và sĩ quan quân đội người Anh. Ông giữ chức Thủ tướng Anh trong hai nhiệm kỳ, từ năm 1940 đến năm 1945 và từ năm 1951 đến năm 1955. Churchill nổi tiếng với tài hùng biện và khả năng lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại Đức Quốc Xã. Ông cũng được đánh giá cao với các tác phẩm văn học lịch sử và những bài phát biểu nổi tiếng... với giọng đọc đặc trưng, không lẫn vào đâu được.


  


Video source / Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=Ua7nbHUL_Og

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu