Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Sinh viên tốt VS Sinh viên xấu

GOOD STUDENTS vs BAD STUDENTS

472 lượt xem
THEO DÕI317

Bạn là loại sinh viên nào?

Danh mục Học Tập
Luyện Nghe Từ