Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Vận chuyển mẫu vật sinh học và mẫu vật lây nhiễm

Shipping Infectious and Biological Specimens

5.848 lượt xem
THEO DÕI 1929

Vận chuyển mẫu vật sinh học và mẫu vật lây nhiễm


Vận chuyển mẫu vật sinh học và các mẫu vật lây nhiễm luôn cần được tuân theo những nguyên tắc
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cộng đồng. Video dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những nguyên tắc cơ bản về vấn đề này. Bạn chú ý các từ vựng chuyên ngành sau:
lab specimens = phòng thí nghiệm, infectious substance = mẫu vật lây nhiễm, shipper's declaration = giấy phép vận chuyển.


 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu