Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách đánh dấu văn bản trong PowerPoint (như trong Word) khi tạo slide

How to highlight text in PowerPoint (like in Word) when you make your slides

537 lượt xem
THEO DÕI474

Khi bạn đang thiết kế trang chiếu PowerPoint, bạn đã bao giờ muốn đánh dấu văn bản, giống như bạn có thể làm trong Microsoft Word? Trong video này, bạn sẽ thấy một cách gọn gàng để làm điều đó!

Trong thực tế, bạn sẽ tìm hiểu 3 mẹo chính:
• Cách đánh dấu một số văn bản trên trang chiếu của bạn bằng Word.
• Cách sao chép phần tô sáng sang văn bản khác trong PowerPoint.
• Cách xóa phần tô sáng khi bạn không còn cần đến nữa.

Danh mục Tin học
Luyện Nghe Từ