Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

How to Wear a Dark Lip - Cách Đánh Son Màu Tối

Michelle Phan

162 lượt xem
THEO DÕI67

How to Wear a Dark Lip - Cách Đánh Son Màu Tối-Michelle Phan

Luyện Nghe Từ