Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ngày tháng trong tiếng Anh và các Mùa trong năm

Cách nói, phát âm ngày, tháng, mùa

14.116 lượt xem
THEO DÕI305

Học cách nói ngày, tháng, mùa, ngày lễ trong tiếng Anh. 


Các mùa trong năm bằng tiếng Anh


 


Xem đầy đủ các video bài giảngngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ