Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Vũ công Anaconda đáng kinh ngạc của Ellen

Ellen's Astounding Anaconda Dancer

116 lượt xem
THEO DÕI3

She's only 11 years old, but she can really bust a move! Ellen had a very talented young dancer and her choreographer perform on the show.

Tags: Show Ellen
Luyện Nghe Từ