Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kết cấu của vũ trụ: Bước nhảy lượng tử

The fabric of the cosmos: Quantum Leap

3.927 lượt xem
THEO DÕI709

The fabric of the cosmos: Quantum Leap - Kết cấu của vũ trụ: Bước nhảy lượng tử. 


Một bộ phim chuyên môn về lĩnh vực vật lý, thiên văn của PBS. Những kiến thức khoa học vừa thú vị vừa đem lại cái nhìn khái quát nhất về vũ trụ và những hiện tượng có thể giải thích được.


xem thêm: 


- Vũ trụ hoạt động như thế nào


Dạo Bước Cùng Khủng Long


 


 


 


 

Danh mục Vật lý
Luyện Nghe Từ