Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Kết Cấu của Vũ Trụ: Thời Gian

The Fabric Of The Cosmos: The Illustion of time

7.178 lượt xem
THEO DÕI 777

The Fabric Of The Cosmos: The Illustion of time - Kết Cấu của Vũ Trụ: Thời Gian . 


Tiếp tục với những bí ẩn mà chúng ta chưa từng biết về vũ trụ với loạt phim tài liệu của PBS về về lĩnh vực vật lý, vật lý thiên văn.


Xem thêm: 


Tua thời gian


Kết cấu của vũ trụ: Bước nhảy lượng tử


 


 


 


 

Danh mục: Vật lý

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu