Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Kết Cấu của Vũ Trụ: Thời Gian

The Fabric Of The Cosmos: The Illustion of time

3.907 lượt xem
THEO DÕI697

The Fabric Of The Cosmos: The Illustion of time - Kết Cấu của Vũ Trụ: Thời Gian . 


Tiếp tục với những bí ẩn mà chúng ta chưa từng biết về vũ trụ với loạt phim tài liệu của PBS về về lĩnh vực vật lý, vật lý thiên văn.


Xem thêm: 


Tua thời gian


Kết cấu của vũ trụ: Bước nhảy lượng tử


 


 


 


 

Danh mục Vật lý
Luyện Nghe Từ