Tag: Show

LỌC THEO:

Tavaris năm tuổi và những và những di chuyển tuyệt vời đang trở lại

Five-Year-Old Tavaris and His Terrific Moves Are B...
1.203 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tavaris và Ellen có rất nhiều thứ để bắt kịp - tình trạng người nổi tiếng mới, sinh nhật của cậu ấy, và tất nhiên, những điệu nhảy mới!

Vũ công Anaconda đáng kinh ngạc của Ellen

Ellen's Astounding Anaconda Dancer
939 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
She's only 11 years old, but she can really bust a move! Ellen had a very talented young dancer and her choreographer perform on the show.