Tag: Ellen

LỌC THEO:

This 3-Year-Old Gymnast Is Flipping Awesome

The Ellen Show
1.249 lượt xem
3 years ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Emma không chỉ là một đứa trẻ đáng yêu, cô ấy còn là một thần đồng thể dục dụng cụ. Kiểm tra kỹ năng tuyệt vời của vận động viên thể dục dụng cụ nhỏ này!

Tavaris năm tuổi và những và những di chuyển tuyệt vời đang trở lại

Five-Year-Old Tavaris and His Terrific Moves Are B...
1.196 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tavaris và Ellen có rất nhiều thứ để bắt kịp - tình trạng người nổi tiếng mới, sinh nhật của cậu ấy, và tất nhiên, những điệu nhảy mới!

Vũ công Anaconda đáng kinh ngạc của Ellen

Ellen's Astounding Anaconda Dancer
936 lượt xem
1 year ago
cc: Có phụ đề tiếng Anh
She's only 11 years old, but she can really bust a move! Ellen had a very talented young dancer and her choreographer perform on the show.