Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5

Ellen Show

Ellen ‘Makes It Rain’ in the ‘Game of Games Tournament'

2.341 lượt xem
THEO DÕI3000

Ellen ‘Makes It Rain’ in the ‘Game of Games Tournament'


Một tin tốt lành: một trong những thí sinh đang tiến gần hơn đến giải thường 100.000$ trong  "Game of Game Tournament" của Ellen, .... 


 


 

Luyện Nghe Từ