Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

10 từ tiếng Anh mà bạn phát âm sai

10 English words that you pronounce Incorrectly

872 lượt xem
THEO DÕI135

10 từ tiếng Anh mà bạn phát âm sai 


 10 English words that you pronounce Incorrectly

Luyện Nghe Từ