Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Thinking of you

Luôn nghĩ về anh

18.747 lượt xem
THEO DÕI1734

Bài hát Thinking of you. Bạn đã từng nghe đến “mệnh đề nhượng bộ” chưa? Hãy chú ý các câu trong bài hát này để học cách sử dụng mệnh đề này nhé Cấu trúc: 
No mater/ It doesn't (really) matter + where/when/what/which/who +S+V, main clause. Ví dụ: No matter how I try; No matter what I see.


 

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ