Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Moves Like Jagger, Victoria's Secret

Maroon 5

31.870 lượt xem
THEO DÕI5

This is the best clip that i have ever seen. Thanks for Victoria Secret Fashion Show 2011. Thanks for the song : She will be loved

Luyện Nghe Từ