Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Call in Sick là gì?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 4: Call in Sick

10.237 lượt xem
THEO DÕI495

Bài 4: Call in Sick:

 

 

 

Luyện Nghe Từ