Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của All hell broke loose

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 26: All hell broke loose

1.549 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 26:  All hell broke loose  
All hell broke loose  cụm từ để nói nên tình hình, vấn đề trở lên bạo lực hay cái gì đó sai trái, mất kiểm soát. Hãy cùng xem 5 ví dụ sau để hiểu rõ hơn. Học từ vựng tiếng Anh thường xuyên để khả năng giao tiếp được cải thiện và thành thạo hơn.

 

Luyện Nghe Từ