Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

The Hassel nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 17: The Hassel

2.081 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 17: The Hassel 

Cùng đến với bài 17 trong series chương trình học từ vựng tiếng Anh hàng ngày với từ The Hassle. The Hassel - muốn nói đến một tình huống gây ra vấn đề gì đó cho bạn hay rất nhiều những rắc rối đang làm phiền bạn. 

 

Luyện Nghe Từ