Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của Back to square one

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 27: Back to square one

1.748 lượt xem
THEO DÕI493

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 27: Back to square one 
Cụm từ ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu là Back to square one - có nghĩa là bạn phải dừng lại một cái gì đó và bắt đầu lại từ đầu. Và giờ chúng ta cùng tìm hiểu qua những ví dụ sau để hiểu rõ hơn. Mỗi ngày một từ vựng tiếng Anh để khả năng giao tiếp của bạn được nâng cao hơn. 

 

Luyện Nghe Từ