Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Beat Around The Bush nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 12: Beat Around The Bush

3.467 lượt xem
THEO DÕI489

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 12: Beat Around The Bush 

Bài 12 trong bộ học từ vựng tiếng Anh hàng ngày với cụm từ ngụ ý, mang nghĩa hàm ý, không trực tiesp nói điều gì hoặc không ghi rõ chính xác ý của bạn khi nói cụm từ Beat Around The Bush. Hãy xem thêm các ví dụ để hiểu rõ hơn về điều này nhé!

 

Luyện Nghe Từ