Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Vacation Days nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 16: Vacation Days

2.650 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 16: Vacation Days 

Vacation Days - từ vựng ngày hôm nay có ý nghĩa là: thời gian nghỉ phép, ngày công ty cho phép bạn nghỉ trong 1 năm. Và những ví dụ sẽ làm bạn hiểu rõ hơn trong bài học. 

 

Luyện Nghe Từ