Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của A Fool's Paradise

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 34: A Fool's Paradise

1.261 lượt xem
THEO DÕI489

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 34: A Fool's Paradise 

Cùng quay trở lại với từ vựng tiếng Anh hằng ngày. Rèn luyện mỗi ngày để vốn từ tăng lên, tiếng Anh sẽ thành thạo hơn. Bài học ngày hôm nay hãy cùng đến với cách dùng và những ví dụ liên quan tới cụm từ: A Fool's Paradise.

 

Luyện Nghe Từ