Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của Arduous

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - bài 36:Arduous

1.182 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - bài 36:Arduous 

Từ vựng tiếng Anh mới ngày hôm nay dành cho các bạn là: Arduous -  Dùng khi làm một điều gì đó mà nó yêu cầu cả thể chất và tinh thần phải tốt, tuyệt vời. Và ví dụ làm rõ sẽ là về cuộc sống, công việc, học tập, sức khỏe, ...  Xem nó sử dụng như thế nào trong các ví dụ nhé. 

 

Luyện Nghe Từ