Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Nghĩa của Arduous

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - bài 36:Arduous

1.389 lượt xem
THEO DÕI 519

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - bài 36:Arduous 

Từ vựng tiếng Anh mới ngày hôm nay dành cho các bạn là: Arduous -  Dùng khi làm một điều gì đó mà nó yêu cầu cả thể chất và tinh thần phải tốt, tuyệt vời. Và ví dụ làm rõ sẽ là về cuộc sống, công việc, học tập, sức khỏe, ...  Xem nó sử dụng như thế nào trong các ví dụ nhé. 

 

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu