Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Pep Talk nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 20: Pep Talk

3.500 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 20: Pep Talk  

Học từ vựng tiếng Anh hằng ngày với bài 20: Pep Talk - một bài phát biểu, một cuộc nói chuyện ngắn nhưng gisuo bạn đạt được điều gì đó nhanh hơn, tốt hơn, ... . Còn rất nhiều điều khác sẽ được nói trong video ngày hôm nay. 

 

Luyện Nghe Từ