Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của A Gut Feeling

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 33: A Gut Feeling

3.860 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 33: A Gut Feeling 

A Gut Feeling - một cảm giác chắc chắn về cái gì đó hay một ai đó mà bạn không có bất kỳ một lời giải thích nào hay tại sao bạn lại cảm thấy như vậy. Nếu chưa rõ hãy xem những ví dụ đằng sau về cụm từ này. 

 

Luyện Nghe Từ