Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của To drop a bomb shell

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 29: To drop a bomb shell

1.606 lượt xem
THEO DÕI493

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 29: To drop a bomb shell 

Một thành ngữ tiếng anh khi muốn thông báo một cái gì đó thay đổi, một tình huống bất ngờ đáng lo ngại. Đó chỉ là nghĩa đơn giản, cụ thể hơn hãy xem qua những ví dụ đằng sau. 

 

Luyện Nghe Từ