Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Pull your socks up nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 25: Pull your socks up

3.610 lượt xem
THEO DÕI 521

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 25: Pull your socks up 
Pull your socks up - khi bạn muốn nhờ ai đó để hành xử đúng hơn hay để cải thiện, thực hiện tốt lên. Hay khi bạn không hài lòng về  một ai đó bạn cũng có thể sử dụng nó để nói họ làm tốt hơn hoặc cải thiện điều bạn không hài lòng. Chú ý bạn chỉ nên nói thành ngữ này với những người dưới mình như: trẻ em, học sinh, nhân viên và có thể là 1 người bạn của bạn. Và giờ cùng xem ví dụ nhé!

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu