Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Pull your socks up nghĩa là gì?

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 25: Pull your socks up

3.190 lượt xem
THEO DÕI489

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 25: Pull your socks up 
Pull your socks up - khi bạn muốn nhờ ai đó để hành xử đúng hơn hay để cải thiện, thực hiện tốt lên. Hay khi bạn không hài lòng về  một ai đó bạn cũng có thể sử dụng nó để nói họ làm tốt hơn hoặc cải thiện điều bạn không hài lòng. Chú ý bạn chỉ nên nói thành ngữ này với những người dưới mình như: trẻ em, học sinh, nhân viên và có thể là 1 người bạn của bạn. Và giờ cùng xem ví dụ nhé!

Luyện Nghe Từ