Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của An Eye opener

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 30: An Eye opener

1.262 lượt xem
THEO DÕI463

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 30: An Eye opener 

An Eye opener - nghĩa cơ bản là cái gì đó làm bạn ngạc nhiên và dạy cho bạn biết về những điều mới mẻ của cuộc sống hay con người. Nếu chưa rõ hãy xem các ví dụ đằng sau để hiểu rõ, lắm rõ hơn. 

 

Luyện Nghe Từ