Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Nghĩa của To Cost the earth

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 31: To Cost the earth

1.916 lượt xem
THEO DÕI495

Từ vựng tiếng Anh hằng ngày - Bài 31: To Cost the earth  

To Cost the earth - từ chỉ một thứ gì đó đắt đỏ, tốn kém. Một từ khác cũng cùng nghĩa với To Cost the earth là Charge the Earth. Hãy xem những ví dụ về cụm từ này để hiểu rõ hơn. 

 

Luyện Nghe Từ