Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

May I Take Your nghĩa là gì ?

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 9 : May I Take Your?

3.694 lượt xem
THEO DÕI493

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 9: May I Take Your? - May I Take Your nghĩa là gì? 

Học từ vựng tiếng Anh qua từ và cụm từ thông dụng hàng ngày với: May I Take Your? - Một cách hỏi lịch sự, chính thức về tên của ai đó, chi tiết hơn các bạn hãy theo dõi nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luyện Nghe Từ